I-V 10:00 - 18:30, VI 10:00 - 15:00

Dujinių grilių sauga ir bendros naudojimo taisyklės

   04/18/2023 17:10:54    Komentarai 0
Dujinių grilių sauga ir bendros naudojimo taisyklės

Dujinių grilių sauga ir bendros naudojimo taisyklės

Nesvarbu, ar esate patyręs grilio meistras ar tik pradedantis, kepsninės saugą reikia turėti omenyje visada. Šie gamtinėmis dujomis ar propanu kūrenamų kepsninių saugos principai turėtų būti suprantami ir visuotinai žinomi, tačiau kartais pravartu skirti minutę saugaus kepsninių naudojimo taisyklėms peržiūrėti:

 • Visada perskaitykite instrukciją, kai įsigyjate naują kepsninę;
 • Laikykite kepsninę lauke, niekada nedirbkite su jokia kepsnine patalpoje ar garaže. Propano ir gamtinių dujų kepsnines reikėtų naudoti tik lauke arba labai gerai vėdinamose patalpose ir laikytis visų saugaus naudojimo taisyklių, išvardytų gamintojo vadove;
 • Uždegdami kepsninę laikykite atidarytą dangtį. Taip išvengsite dujų susikaupimo kepsninės viduje ir po dangčiu, todėl geriausiu atveju jums liks įdomiai atrodantys antakiai;
 • Nenaudokite gaminio šalia degių medžiagų;
 • Nejudinkite gaminio, kai jį naudojate;
 • Nedarykite jokių gaminio modifikacijų;
 • Nestatykite dujų baliono po gaminiu ar šalia jo;
 • Dujų balionai turi būti laikomi laikantis vietinių taisyklių;
 • Kiekvieną kartą pripildę ir pakeitę dujų balioną, patikrinkite jo sandarumą;
 • Naudokite tik propaną arba butaną, kuris atitinka instrukcijose nurodytas specifikacijas;
 • Nenaudokite degių skysčių griliaus uždegimui arba pakartotiniam uždegimui;
 • Prieš montuodami atidžiai perskaitykite gamintojo instrukcijas. Surinkite gaminį pagal šias instrukcijas; Nekeiskite jokių komponentų. Jei nesilaikysite visų instrukcijų ir saugos nurodymų, galite susižaloti ir (arba) patirti materialinę žalą;
 • Nedelsiant išjunkite dujų tiekimą dujų balione, jei dujos nutekėtų. Užgesinkite visas liepsnas ir atidarykite dangtį. Patikrinkite visas dujų žarnas, ar jos nepažeistos, ar nėra nuotėkio ir (arba) ar netinkamai prijungtos; Jei neįmanoma sustabdyti nuotėkio, kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą arba leiskite įgaliotam dujų specialistui patikrinti gaminį. Niekada neatlikite nuotėkio bandymo atvira liepsna;
 • Niekada neatjunkite dujų jungčių ar žarnų, kai gaminys yra naudojamas;
 • Niekada nepalikite gaminio be priežiūros, kai jis naudojamas. Būkite atsargūs gamindami maistą;
 • Po naudojimo visada išjunkite degiklius, paskiau užsukite dujų čiaupą ant dujų baliono;
 • Reguliariai ištuštinkite ir valykite nuvarvėjimo padėklą;
 • Gaminys turi būti laikomas mažiausiai 1.5 metro atstumu nuo degių medžiagų.
 • Uždegdami nesilenkite virš gaminio;
 • Ant grotelių nenaudokite plastikinių ar stiklinių indų.
 • Reguliariai tikrinkite ir valykite gaminį. Valydami nepažeiskite jokių komponentų, tokių kaip degikliai ar vožtuvai;
 • Patikrinkite visas žarnas bent kartą per metus ir kiekvieną kartą, kai keičiamas dujų balionas. Pažeistas žarnas pakeiskite naujomis, tokios pat kokybės ir ilgio kaip ir originalios;
 • Gaminį kasmet turi patikrinti kvalifikuotas asmuo. Niekada nemėginkite patys prižiūrėti ar taisyti gaminio;
 • Visas žarnas keiskite bent kas antrus metus. Laikykitės nacionalinių taisyklių dėl žarnų keitimo;
 • Niekada nesulaužykite jokių gaminio sandariklių;
 • Laikykite laidus ir žarnas toliau nuo karštų paviršių;
 • Niekada nešildykite neatidarytų stiklinių ar metalinių indų – jie gali sprogti ir rimtai susižaloti ir (arba) padaryti materialinę žalą.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines (pvz., orkaitės pirštines), ypač dirbdami su karštais daiktais;
 • Prieš kiekvieną naudojimą nuvalykite riebalų dėklą.

ĮSPĖJIMAS: 

 • Grilio paviršiai gali būti karšti.
 • Laikykite vaikus saugiu atstumu.
 • Dirbdami su karštais panžviršiais, mūvėkite apsaugines pirštines.

 

 

Komentarai ()

Palikite komentarą