I-V 10:00 - 18:30, VI 10:00 - 15:00
Prekių keitimas ir grąžinimas

1) Prekes įsigytas mūsų el. parduotuvėje Grillman.lt arba Grillman fizinėje parduotuvėje, galima grąžinti (atlikti keitimą) per 14 dienų. 
Per 14 dienų pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę galite tik tuo atveju, jeigu Prekės nenaudojote ir nepažeidėte jos prekinės išvaizdos. Tai taip pat reiškia, kad privalote išsaugoti ir nepažeisti prekės pakuotės, o įsigytą Prekę apžiūrėti tik taip, kaip tai galėtumėte padaryti tiesiogiai prekybos vietoje.
2) Norint grąžinti Prekes, visais atvejais, prašome, šį klausimą derinti su Grillman el. paštu: [email protected] arba telefonu: +370 633 11 451.
3) Laiške arba prašyme privaloma nurodyti užsakymo/pirkimo informaciją, įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo kvitas/sąskaita),  gražinimo/keitimo priežastį ir sąskaitą pinigų grąžinimui. Keitimo atveju, nurodykite kokią Prekę gavote ir į kokia Prekę norite pakeisti.
4) Prekės grąžinimą, savo kaštais, organizuoja Pirkėjas.
5) Grąžinus prekę, Pirkėjui, ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinama visa jo sumokėta suma.
 
Prekių kokybė ir garantija
 
Jei įsigyta prekė nekokybiška:
Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška Prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti Prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
1) Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų;
2) Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.
Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:
1) Pardavėjas Prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;
2) Prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;
3) prekės trūkumas yra esminis;
4) Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis Prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka Pardavėjui.
Pažymime, jog milteliniu būdu dažytiems paviršiams, garantija suteikiame nėra.
 
Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas 
Jeigu Prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto Prekių perdavimo jam, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus Pardavėjo.
 
Prekės garantija
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį Prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).


Negrąžinamos prekės
Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų Prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje
Taip pat, į šį sąrašą įeina visi dujiniai įrenginiai, kadangi jie yra prilyginami elektros įrenginiams. 
Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų Prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios Prekės, pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos Prekės, išpakuotos asmens higienos Prekės ir kt. Su visu negrąžinamų Prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje.